Rock Alone SRL cu sediul in Bucuresti, sector 6, in calitate de operator de date cu caracter personal, se angajeaza sa nu transmita date personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site–ului si a ofertelor acestora.

Rock Alone SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mijloacele de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de cristalezen.ro.

poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin Newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței de cerere din formularul pentru abonarea newsletter-ului disponibil pe artneom-shop.com. Pentru a primi un astfel de lucru pentru comunicări comerciale, puteți folosi opțiunea finalului respectiv e-mail/ s care care conține comunicări comerciale.

Rock Alone SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare specificate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele pe toată durata a raporturilor contractuale și conforme ulterior obligațiilor legale care revin în sarcina Rock Alone SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiare-contabile pentru îngrijirea termenului de păstrare prevăzut de lege este) . de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul școlii au fost întocmite).

Utilizatorii website–ului nu sunt obligati sa furnizeze date personale, insa acest refuz va conduce la imposibilitatea livrarii comenzilor. Orice vizitator care a furnizat adresa explicită de e-mail pe site–ul artneom-shop.com poate opta pentru stergerea din baza noastră de date. Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite modificarea sau stergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, data si semnata pe cale postala la adresa societatii Rock Alone SRL, Bucuresti, sector 6, Str. Intrarea Pitulicii, 7, P27, Sc B, ap. 26. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorect, va rugam sa nu informati cat mai curand posibil.

Dacă sunteți client și exercitați opțiunea de ștergere a contului utilizatorului, Rock Alone SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea comunicării comerciale prin care vă îngrijiți curentul despre produsele și serviciile oferite prin vă site-ului. . În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care să vă îngrijească drepturile să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă ștergerea datelor, puteți exercita. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă,

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Rock Alone SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină site-ul  artneom-shop.com în vederea desfășurarii activității (firme de curierat, furnizori servicii IT) ori către autoritățile publice centrale/ locale, în cazuri exemplificative enumerate:

pentru administrarea magazinului online  artneom-shop.com

în situația în care această comunicare ar fi necesare pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoane vizate, obținute ca urmare a participării la diverse campanii promoționale organizate către Rock Alone SRL prin intermediul site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și crearea de servicii derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea comunicării comerciale de marketing, în condițiile și limitarea condițiilor de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Rock Alone SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal si utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatorilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Serverele pe care site-ul este gazduit sunt protejate de acces fizic si la distanta limitata, fiind instalate in incinte adecvate tehnice si din punctul de vedere al securitatii.

În condițiile legislației în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțe competente, în măsura în care considerați necesare.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați adresa de email: racontact@yahoo.com